Kako promenuti verziju servera?

1. Uđite na Game Panel (gp.Energy-Host.com)
2. Pritisnite na ime servera. (zaokruženo crnom bojom)
3. Stopirajte server (Obavezno!)
4. Pritisnite 'Configuration'. (zaokruženo svetlo plavom bojom)
5. Pritisnite 'Startup Parameters'. (zaokruženo zelenom bojom)
6. U polje zaokruženo plavom bojom unesite url (link) od .jar fajla
ili pritiskom na polje zaokruženo crvenom bojom izaberite željenu verziju servera
7. Posle uspešno odrađenih svih koraka, pritisnete dugme 'Update Startup Parameters'


Slika Slika


Da li vam je ovo bilo od pomoći?
Da (7) Ne (0)